Regulamin sesji fotograficznych w Magama Studio

Poniższy regulamin powstał na bazie wieloletniego doświadczenia i najczęściej zadawanych pytań w celu ułatwienia kontaktu i miłej współpracy z Tobą,czyli KLIENTEM a mną, czyli FOTOGRAFEM

1. Każdy klient zapisując się na sesję w Magama Studio ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem. Umówienie się na sesję zdjęciowa jest jednoczesną akceptacją warunków panujących podczas naszej współpracy.

2. By zapisać się na sesję należ zapytać o dostępność terminu. Sesje najlepiej rezerwować z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Czas oczekiwania na wolny termin może być dłuższy lub krótszy w zależności od wielu czynników. Sesje regularne odbywają się w tygodniu.

3. Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłata zadatku na podany przez Fotografa numer konta bankowego. Zadatek jest bezzwrotny. Po otrzymaniu wpłaty Fotograf wysyła potwierdzenie otrzymania wpłaty i tym samym rezerwacji terminu.

4. Chętni na sesję muszą powierzyć Fotografowi swoje imię, nazwisko, adres emailowy oraz numer telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących sesji oraz jej realizacji. Przekazywane Fotografowi dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach wykonywanej usługi.

5. Zmiana terminu sesji może mieć miejsce jednorazowo i tylko w wyjątkowych sytuacjach ( jak na przykład choroba czy pobyt w szpitalu) zarówno dla jednej i drugiej strony. Klient ma obowiązek poinformowania na minimum 24h przed planowaną sesją o zaistniałej sytuacji. Niestawienie się Klienta na sesji bez wcześniejszego poinformowania Fotografa powoduje przepadnięcie wpłaconego zadatku.

6. Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku i przygotowań Klienta do sesji jakie ten musi dołożyć i to szanuje. W związku z tym termin sesji przesuwa tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, bez konsekwencji.

7. W przypadku sesji plenerowych i braku pogody – decyzja o zmianie terminu na inny LUB odbyciu sesji w studio zostaje podjęta w dniu umówionej sesji, nie wcześniej, bowiem prognozy pogody 'do przodu’ często są nietrafione. Klient kontaktuje się w tej sprawie z Fotografem i wspólnie podejmują decyzję.

8. Klient deklaruje dany pakiet z oferty przy umówieniu się na sesję. Nie ma możliwości zmiany pakietów po odbytej sesji.

9. Punktualność przybycia na sesję jest bardzo ważna. Jeśli czujesz, że się spóźnisz poinformuj mnie o tym telefonicznie. Klient powinien pamiętać, że spóźnienie jest kosztem poświęcanego mu czasu. Proszę pamiętaj, że mamy innych klientów zarezerwowanych w dni zdjęciowe, także przybycie na czas na sesję jest priorytetem. Zatem w przypadku spóźnienia – sesja zostaje skrócona o czas spóźnienia. Fotograf zastrzega sobie prawo do odwołania sesji w przypadku spóźnienia dłuższego niż 30 minut.

10. W studio dostępne do użytku klienta są ubranka dla dzieci, do rozmiaru ok 92/86 (rok/półtora) oraz dla kobiet w ciąży – piękne suknie, body, wianki. Starsze dzieci oraz Panowie przynoszą na sesję własną garderobę. Magama Studio zapewnia gotowe stylizacje – tj. tła, rekwizyty, odpowiednie oświetlenie czy osprzęt

11. Klient bierze odpowiedzialność za zdrowie osób uczestniczących w sesji oraz fotografa. W związku z czym sesje, w których którakolwiek z osób uczestniczących na sesji byłaby chora zostają przesunięte, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu osób trzecich (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z fotografem). Ze względu na charakter pracy – w momencie pojawienia się osoby chorej/przeziębionej na sesji zdjęciowej nie zostanie ona wpuszczona do studio, a zadatek nie zostanie zwrócony. Proszę dbajmy o siebie wzajemnie.

12. Na sesji obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć i filmów przez Klientów.

13. Bez wcześniejszego poinformowania i zgody fotografa nie ma możliwości wprowadzania zwierząt do studio, ze względu na możliwość wykonania innych sesji lub spotkań w tym dniu.

14. Zakupione fotografie, odbitki, foto obrazy, albumy i inne zamówione przez klienta rzeczy czyli produkty finalne nie podlegają zwrotom, reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec fotografa. Rezerwując udział w sesji zdjęciowej klient oświadcza, że zapoznał się z dorobkiem artystycznym fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego prezentowane. Fotograf gwarantuje wykonanie zdjęć w jakości porównywalnej lub lepszej do fotografii w portfolio i galeriach zdjęć fotografa. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów przez Klienta lub osoby trzecie. Klienci akceptują, że fotograf poprawia zdjęcia według własnej inwencji twórczej i nie przerobi zdjęcia w sposób, jaki nie jest jego stylem, nie odda zatem zdjęć „prawie nieretuszowanych”. Fotograf każdą sesję trochę stylizuje, ubarwia, zmienia kolorystykę i charakter utworu graficznego, przez co efekt finalny jest różny od surowego zdjęcia wyjściowego. Postprodukcja może wpłynąć np. Na odcień cery. Fotograf nie jest grafikiem i nie wykonuje fotomontaży, nie podmienia tła, nie dorobi krawatu jeśli o nim zapomnicie. Natomiast starannie retuszuje oraz poprawia ogólny wygląd zdjęcia.

15. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane wydruki 'na własną rękę’ w innych laboratoriach fotograficznych z którymi nie współpracujemy. Wszelkie wydruki sugerujemy porównywać z tymi, które Klienci otrzymuje od Fotografa.

16. Zapłata za wybrany pakiet zdjęciowy następuje po skończeniu wspólnej sesji zdjęciowej.

17. Fotograf udostępnia klientowi zdjęcia wykonane podczas sesji w postaci nieobrobionych zdjęć ze znakami wodnymi, by Klient mógł wybrać ilość zgodną ze zdeklarowanym pakietem. Czas na przygotowanie 'galerii do wyboru’ to 3 dni robocze.

18. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił. Nie ma możliwość otrzymania „reszty” zdjęć czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ujęć ponad pakiet zgodnie z cennikiem.

19. Fotograf przekazuje obrobione, wybrane przez klienta zdjęcia w ciągu 30 dni od dnia wybrania przez Klienta. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdjęciowego itp. Przyspieszanie pracy fotografa jest niewskazane, nie służy mu i stresuje. Czas jaki musi poświęcić na zapytania „kiedy będą zdjęcia” tylko wydłuża pracę nad obróbką. Termin oczekiwania jest wypadkową tego, jak wiele Fotograf ma pracy i też mu bardzo zależy, by jak najszybciej oddać Klientowi swoje dzieło w jak najlepszej jakości.

20. Klient powinien wybrać zdjęcia do obróbki w ciągu 21 dni (3 tygodni). Niewybranie zdjęć we wskazanym terminie powoduje wydłużenie czasu Fotografa na obróbkę materiału z 30 dni roboczych na 90 dni roboczych.

21. Fotograf przetrzymuje niewybrane zdjęcia na dysku do czasu oddania gotowych zdjęć czyli realizacji zamówienia. W tym czasie Klient może dokupić dodatkowe zdjęcia. Po obróbce i oddaniu gotowych zdjęć klientowi, nieobrobione zdjęcia są usuwane z dysku. Po realizacji zamówienia obrobione zdjęcia są przechowywane jeszcze u Fotografa przez okres 2 miesięcy, po tym czasie są nieodwracalnie usuwane z dysku.

22. Zdjęcia, odbitki i wszelkie zamówione materiały należy odebrać od fotografa w ciągu 30 dni od  otrzymania powiadomienia o gotowości zamówienia. Po tym czasie produkt końcowy zostaje poddany utylizacji. Całkowity koszt ponownej realizacji produktów pokrywa Klient

23. Istnieje możliwość wysłania zamówienia kurierem za dodatkową opłatą, co należy uzgodnić bezpośrednio z fotografem w ciągu 30 dni od  otrzymania powiadomienia o gotowości zamówienia.

24. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych firmy Magama Studio. Publikacja wizerunku może dotyczyć autorskiej strony internetowej fotografa, portali społecznościowych (facebook, instagram) oraz galerii, wystaw, wernisaży, materiałów promocyjnych i reklamowych. Szanowny Kliencie pamiętaj, że nigdy nie pokazuję całej sesji – chyba że tego chcesz, a jedynie wybrane zdjęcia. Dla Fotografa zgoda na publikacje jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by móc promować swoją pracę. Jest mi bardzo miło kiedy mogę pochwalić się efektami sesji i gdy ktoś tak ja Ty trafi do mnie widząc Twoje zdjęcia.

25. Klient ma prawo w każdej chwili żądać usunięcia danych osobowych, w tym również swojego wizerunku z poszczególnego pola lub całkowicie z wszystkich na które wyraził zgodę.

26. Moja praca jest również moją pasją, co dla Was stanowi wspaniały bonus, bo możecie mieć pewność, że oddam jej całe swoje serce i zaangażowanie. Pamiętajcie proszę, że powyższe wytyczne dyktowane są wielką chęcią przeżycia przez nas wspaniałego czasu, bez nerwów, niedomówień czy zagubionego szacunku. Jesteście dla mnie ważni, dzięki Wam mogę się rozwijać i tworzyć dla Was wspaniałe fotografie, które będą waszym dziedzictwem dla pokoleń. Każdy moment spędzony z Wami to dla mnie zaszczyt.